Мая зямля

Яшчэ не ацэнена

Далёка ты, мая зямля-матуля.
I цяжка жыць, не бачачы цябе,
Не знаючы, што дзень наступны суліць,
Што ноч нясе, стаіўшыся ў журбе.

I колькі раз у змушанай разлуцы
Я мыслямі, душою к табе плыў!
Як сірата, я прагнуў прыгарнуцца
Да ўлоння лук, да шуму тваіх ніў.

Ідзе мой шлях — то звілісты, то роўны —
К апошняму прытулку на зямлі,
I многа з'яў, падзей, як сон, чароўных
У прошлае навекі адплылі.

Гляджу на іх, на раніцы і весны,
На хоры мар, юнацтва майго сны.
Мне свет тады здаваўся вузкім, цесным,
I новае шукаў я стараны.

I шкода іх, дзянніц, палаўшых жарам,
I касавіц, і пройдзеных дарог,
I тых вятроў, што рваліся з-пад хмары
I сеялі брыльянты на мурог.

Звіняць, пяюць, як струны арфы гожай,
Вільготны луг, прасторы над зямлёй,
А ты плывеш, бы хваля ў падарожжы,
Агорнуты спакоем, цеплынёй.

Ідзеш, глядзіш — і што ты ў гмаху-свеце!
Былінка кволая, малеча, пыл,
Павейвае густы лагодны воцер,
Ты чуеш пах зямляных яго крыл.

Стаяць бары. Дубы, нібы магнаты,
Над рэкамі разгортваюць шатры,
А лазнякі спраўляюць сваё свята,
I штосьці сніць іх лісце ў гушчары.

А даль зямлі празрыстаю сінечай
Атульвае лясы, гаі, луку,
I, смужны плашч накінуўшы на плечы,
Ляжаць шляхі ў бярозавым вянку.

Такая ты, зямля, мая матуля,
I вы, малюнкі роднае зямлі!
Эх, шмат чаго вы бачылі і чулі,
Спрадвечныя дарогі і палі!

Такіх жа бед, што сёння налучылі
Цябе, мой край, не ведаў ты вавек:
Пякельных мук твае страшнейшы былі —
Фашысцкі звер пагрыз цябе, пасек.

Ты зранена, зямля, мая матуля,
I кроўю ўся ты шчодра паліта,
Але твой стан чужынцы не сагнулі,
Не ўстрашыла фашысцкая пята.

Зямля мая! Разлучаны з табою,
Табой дышу, табою я жыву.
Прад вамі ж, воіны, байцы-героі,
Я ў радасці схіляю галаву.

Зямля мая, краіна непакоры!
Ты голас мой пачуў у шуме гроз:
З табою я дзялю пакуты, гора,—
З дзяцінства я з тваім злучыў свой лёс.

Дык вер жа, вер, зямля, мая матуля:
Наш ясны дзень не змеркнуў, не пагас,
I далі сінь зноў ласкай нас атуліць,
I прыйдзе нам збавення светлы час.

Зямля мая! Прызнаюся я шчыра:
Малю свой лёс я толькі аб адным —
Сабрацца зноў у радасны свой вырай,
Каб слодыч мар адчуць нутром зямным;

Злучыцца зноў з табой, мая матуля,
Абняць цябе, шчакой прыльнуць да ран,
Да свежых ран, што свет ускалыхнулі,
I сведкай стаць, як прошласці курган.

Усе аўтары

Аўтар невядомы

Lazzaro

Publіc Паўлік

Абрамчук Тамара

Агняцвет Эдзі

Адамовіч Іван

Адзінцоў Якім

Азаронак Васіль

Аксёнчык Ніна

Акулін Эдуард

Анісавец Наталля

Арсеннева Наталля

Асіпцова Яніна

Аўчыннікаў Зміцер

Ашманкевіч Іван

Бінкевіч Андрэй

Бічэль-Загнетава Данута

Багдановіч Андрэй

Багдановіч Максім

Барадулін Рыгор

Барадулин Рыгор

Баранау Аляксей

Барысава Таццяна

Белуш Дзмітрый

Борскі Алесь

Брандт Сергей

Брандт Сяргей

Броўка Пятрусь

Брыль Васіль

Брытва Васыль

Будаеў Міхал

Бузук Уладзімір

Буйніцкі Алег

Бука Сяргей

Бураўкін Генадзь

Бурачок Змітрок

Бялова Вольга

Віленскі Кастусь

Віннікава Ларыса

Вішня Францішак

Валенда Ксенія

Валодзька Станіслаў

Васілёк Алеся

Ведзянееў Аляксандр

Велес Сяргей

Ветразь

Влада-Верасень Марына

Владава Валянціна

Вольскі Артур

Воранава Лілія

Воранава Людміла

Вырко Ларыса

Вялюгін Анатоль

Гібок-Гібкоўскі Алесь

Гілевіч Ніл

Гайдук Уладзімір

Гайкевіч Ігар

Галавач Наталля

Галоўчык Вікторыя

Гальпяровіч Навум

Гарачка Наталля

Гардзіёнак Васіль

Гардзей Віктар

Гардзейка Уладзімер

Гарун Алесь

Геніюш Ларыса

Глінская Вольга

Горбік Ўладзімір

Горбач Настасся

Грахоўскі Сяргей

Грыгаровіч Ігар

Гуздзельскі Арэк

Давыдзенка Зміцер

Дайнека Леанід

Дамашанскі Ян

Дзічкоўская Іна

Дзегцярова Алена

Дземідовіч Галіна

Дзехцярук Уладзімер

Дзялендзік Дзяніc

Дзям'янава Таццяна

Дубашынская Ірына

Дубовік Ганна

Дубянецкі Эдуард

Дылюк Андрусь

Елісеенка Кацярына

Жнівень Янка

Жукоўская Валянціна

Жыбела Алесь

Жыгуноў Алесь

Жыдовіч Алена

Жылка Уладзімір

Забалоцкая Людміла

Законнікаў Сяргей

Зброя Ладзімір

Зубараў Леанід

Зуёнак Васіль

Ількевіч Марына

Іоффэ Кася

Кішкурна Андрэй

Казека Алесь

Казлоўская Наталля

Каліцька Наталля

Кандратаў Мікола

Карасік Ганна

Карасіл Ганна

Карась Іван

Караткевіч Уладзімір

Карпуць Яўген

Карташэвіч Мікалай

Карцялёў Міхась

Карцялёў. Міхась

Карэліч Леанід

Касакоў Ілля

Касянкова Ірына

Кишкурна Андрэй

Кныр Уладзімір

Кобец Марыя

Колас Якуб

Кот Мікалай

Крывіцкі Кірыл

Куляшоў Аркадзь

Купала Янка

Куратнік Дзмітрый

Курыла Міхась

Ліпчанская Ганна

Лісава Алеся

Ліхтаровіч Георгій

Лазіцкая Галіна

Лайкоў Янка

Левітан Жанна

Легенда Савелій

Лойка Алег

Лось Еўдакія

Лукашэвіч Станіслаў

Лукша Валянцін

Любоўка Вячор

Лялік Алег

Лянок Алена

Ляшчун Мікола

Мірончык Уладзімір

Місуна Павел

Міхееў Аляксей

Магілеўчык Святлана

Малец Янусь

Мароз Юрка

Махнач Сяргей

Мацулевіч Алесь

Мацулевіч Валера

Мельнікаў Андрэй

Мурзёнак Пётра

Нікулін Алег

Нагорны Алег

Надольскі Павел

Наумівіч Дзіяна

Науменка Аляксандр

Нес Карына

Несцяркоў Максім

Нырка Франак

Нярухомчык Вацлаў

Пpакаповiч Мiкола

Півуноў Юрась

Пірожнік Галіна

Пісьмянкоў Алесь

Палынскі Ігар

Паляшук Лявон

Панчанка Пімен

Пасееў Мікола

Паўлікава Людміла

Пацяйчук Уладзімір

Пацяюк Мікола

Полацкі Лявон

Пракаповіч Ігар

Пракаповіч Мікола

Прануза Паўлюк

Пратасевіч Таццяна

Пятроўская Крысціна

Пятрусёу Андрэй

Рагаўцоў Васіль

Рублеўская Людміла

Рупар Алесь

Русецкi Аляксей

Рыбачонак Алесь

Рэлікоўская Ганна

С. Андрэй

Сівурава Любоў

Сім Павел

Сінкевіч Аксана

Сінкевыч Аксана

Сіпакоў Янка

Сабаленка Юлія

Савуціна Вольга

Сакуноўская Марыя

Саладкевіч Гануля

Саламаціна Яўгенія

Салодкая Надзея

Самусенка Кацярына

Санаценка Анатоль

Сачыўка Арсень

Серегова Алеся

Скамарох Улад

Скурко Андрэй

Смоліч Аркадзь

Ставер Алесь

Сто Алес

Стрыжак Віктар

Суконнаў Сяргей

Сцяцко Ілона

Сяроў Ягор

Танк Максім

Тарасюк Люба

Тарэлкін Аляксандр

Трус Паýлюк

Ураза Алесь

Філіпаў Аляксей

Фралова Іна

Хадановіч Андрэй

Хадарэнка Ірына

Харкевіч Уладзімір

Хейлік Галіна

Хмялеўская Наталля

Худавец Віктар

Цвірка Кастусь

Цвірка Таццяна

Цыбульскі Кастусь

Цымбераў Раман

Цэглік Андрэй

Чмара Надзея

Шабовіч Мікола

Шакола Пётр

Шапавалава Ірына

Шолахаў Дзмітрый

Шпіронак Дзяніс

Шыбека Антон

Эспіноса Анхела

Юшчанка Ангеліна

Якубовіч Леанід

Якубоўская Ганна

Янішчыц Яўгенія

Янкоўскі Антон

Яраховіч Анастасія

Яцкоў Мікола

Яцук Таццяна

Раiм наведаць


Каб дадаць спасылку
на Ваш сайт, пiшыце ў
зваротную сувязь

Лічыльнікі