Шлях

Сярэдняя: 4.3 (3 галасоў)

Зноў святло… І дзень прыходзіць.
Ноч прайшла. Мы будзем жыць!

1.
Па балоце, па чароце –
Дзе зданнё блукае-ходзіць,
На самшэлым пні-калодзе
Чэзлых дрэўцаў ліст дрыжыць –
То па твані, то па бродзе,
Цераз мутныя разводдзі,
Як у дзікім карагодзе,
Наш няблізкі шлях бяжыць.

Праваднік дрыгву кранае,
Быццам дзверы адчыняе.
Мы за ім кіі мачаем,
Спатыкнемся там і сям.
Дзень праходзіць, вечарэе,
Сонца меней, меней грэе.
– Як да ночы не паспеем –
Гора, гора будзе нам.

Недзе ў небе шляхам Млечным,
Што часы збірае ў вечнасць,
Бездакорны і бясспрэчны
Месяц выйшаў у дазор.
На сузор’яў вабных квецень
Ліхтаром маўклівым свеціць,
Захінаючы суквецці
Мігатліва-яркіх зор…

Звечарэла. Ціха, ціха…
Ноч спускаецца, як ліха,
Толькі багны ўслед уздыхі
Адгукаюцца ў кустах.
Ад вады смурод балотны
Цісне, нібы воўк галодны.
І гадзюкай падкалоднай
Запаўзае ў сэрца жах.

2.
Цішыні навіслай глыба
Скаланецца цяжкім зыбам –
Быццам хто халоднай крыгай
Нас к бяздонню прывязаў.
Нематой пяюць чароты
У самоце : ”Хто ты? Хто ты?
І навошта ты з балотам
Свой гаротны лёс звязаў? ”

Дзе ж вы? Дзе ж вы, людзі?
– Людзі!..
Ліпкасць твані лезе ў грудзі,
Рэжа скоўвае і круціць
Бы вядзьмаркі памяло.
– Не здавацца! Крочыць! Крочыць!..
А ў адказ сычы рагочуць,
Быццам служкі цемры хочуць
З ночы высмактаць святло.

– Гэй, сюды! Сцяжынка быццам
Уначы святлом іскрыцца –
Правднік гукнуў.
– Вадзіца
Раўчуком кудысь заве.
І з надзеяй зноўку гужам
Топчам сэрца багны дружна.
Толькі дол бурліць натужна –
Пеніць, стогне і раве.

– Цур мяне! Назад!
– Трымайся!
– Прападзі, зданнё!
– Хавайся!
– Бачыш пляма – прыглядайся –
Чорным бляскам зіхаціць?
Побач там, глядзі, бялявы –
Дзеля здзеку, ці забавы –
Д’ябал позіркам крывавым
Не міргаючы глядзіць.

І ўзарвала цемру страхам.
Нас, як збітых стрэлам птахаў,
Праз начных прывідаў жахі
Раскідала пад карчы.
Доўга-доўга злая сіла
Па-над безданню насіла,
Покуль здолелі насілу
Гэты страх перамагчы.

…………………………

…І далей цераз балота
Міма высахлых чаротаў,
Вокнаў чортавых да броду
Рэшткі нас пайшлі ўначы…
Дзе ты? Дзе ты, гай цяністы,
З пахам верасу і лісця?
Дзе ты, бераг? Дзе ты, выйсце?
Холад. Багна. І сычы…

3.
Край мой блізкі, край далёкі –
Шлях свабодны і шырокі –
Там, дзе бор шуміць высокі
І гукае адпачыць,
Дзе паветра смак не горкі,
Дзе даліны і пагоркі
Сцерагуць адвеку зорка
Ад святых крыніц ключы.

Я па выгінах балотных
Да цябе імкнуся, родны,
Бо з тваім жыве народам
Бог, распяты на крыжы…
Паглядзі! Зара на ўсходзе
Скрозь імжу начную ўсходзіць.
Зноў святло… І дзень прыходзіць.
Ноч прайшла…
Мы будзем жыць!

Ленс комод капли для глаз купить Glavlinza. . Купить эротическое женское белье www.sexfeast.ru.

Усе аўтары

Аўтар невядомы

Lazzaro

Publіc Паўлік

Абрамчук Тамара

Агняцвет Эдзі

Адамовіч Іван

Адзінцоў Якім

Азаронак Васіль

Аксёнчык Ніна

Акулін Эдуард

Анісавец Наталля

Арсеннева Наталля

Асіпцова Яніна

Аўчыннікаў Зміцер

Ашманкевіч Іван

Бінкевіч Андрэй

Бічэль-Загнетава Данута

Багдановіч Андрэй

Багдановіч Максім

Барадулін Рыгор

Барадулин Рыгор

Баранау Аляксей

Барысава Таццяна

Белуш Дзмітрый

Борскі Алесь

Брандт Сергей

Брандт Сяргей

Броўка Пятрусь

Брыль Васіль

Брытва Васыль

Будаеў Міхал

Бузук Уладзімір

Буйніцкі Алег

Бука Сяргей

Бураўкін Генадзь

Бурачок Змітрок

Бялова Вольга

Віленскі Кастусь

Віннікава Ларыса

Вішня Францішак

Валенда Ксенія

Валодзька Станіслаў

Васілёк Алеся

Ведзянееў Аляксандр

Велес Сяргей

Ветразь

Влада-Верасень Марына

Владава Валянціна

Вольскі Артур

Воранава Лілія

Воранава Людміла

Вырко Ларыса

Вялюгін Анатоль

Гібок-Гібкоўскі Алесь

Гілевіч Ніл

Гайдук Уладзімір

Гайкевіч Ігар

Галавач Наталля

Галоўчык Вікторыя

Гальпяровіч Навум

Гарачка Наталля

Гардзіёнак Васіль

Гардзей Віктар

Гардзейка Уладзімер

Гарун Алесь

Геніюш Ларыса

Глінская Вольга

Горбік Ўладзімір

Горбач Настасся

Грахоўскі Сяргей

Грыгаровіч Ігар

Гуздзельскі Арэк

Давыдзенка Зміцер

Дайнека Леанід

Дамашанскі Ян

Дзічкоўская Іна

Дзегцярова Алена

Дземідовіч Галіна

Дзехцярук Уладзімер

Дзялендзік Дзяніc

Дзям'янава Таццяна

Дубашынская Ірына

Дубовік Ганна

Дубянецкі Эдуард

Дылюк Андрусь

Елісеенка Кацярына

Жнівень Янка

Жукоўская Валянціна

Жыбела Алесь

Жыгуноў Алесь

Жыдовіч Алена

Жылка Уладзімір

Забалоцкая Людміла

Законнікаў Сяргей

Зброя Ладзімір

Зубараў Леанід

Зуёнак Васіль

Ількевіч Марына

Іоффэ Кася

Кішкурна Андрэй

Казека Алесь

Казлоўская Наталля

Каліцька Наталля

Кандратаў Мікола

Карасік Ганна

Карасіл Ганна

Карась Іван

Караткевіч Уладзімір

Карпуць Яўген

Карташэвіч Мікалай

Карцялёў Міхась

Карцялёў. Міхась

Карэліч Леанід

Касакоў Ілля

Касянкова Ірына

Кишкурна Андрэй

Кныр Уладзімір

Кобец Марыя

Колас Якуб

Кот Мікалай

Крывіцкі Кірыл

Куляшоў Аркадзь

Купала Янка

Куратнік Дзмітрый

Курыла Міхась

Ліпчанская Ганна

Лісава Алеся

Ліхтаровіч Георгій

Лазіцкая Галіна

Лайкоў Янка

Левітан Жанна

Легенда Савелій

Лойка Алег

Лось Еўдакія

Лукашэвіч Станіслаў

Лукша Валянцін

Любоўка Вячор

Лялік Алег

Лянок Алена

Ляшчун Мікола

Мірончык Уладзімір

Місуна Павел

Міхееў Аляксей

Магілеўчык Святлана

Малец Янусь

Мароз Юрка

Махнач Сяргей

Мацулевіч Алесь

Мацулевіч Валера

Мельнікаў Андрэй

Мурзёнак Пётра

Нікулін Алег

Нагорны Алег

Надольскі Павел

Наумівіч Дзіяна

Науменка Аляксандр

Нес Карына

Несцяркоў Максім

Нырка Франак

Нярухомчык Вацлаў

Пpакаповiч Мiкола

Півуноў Юрась

Пірожнік Галіна

Пісьмянкоў Алесь

Палынскі Ігар

Паляшук Лявон

Панчанка Пімен

Пасееў Мікола

Паўлікава Людміла

Пацяйчук Уладзімір

Пацяюк Мікола

Полацкі Лявон

Пракаповіч Ігар

Пракаповіч Мікола

Прануза Паўлюк

Пратасевіч Таццяна

Пятроўская Крысціна

Пятрусёу Андрэй

Рагаўцоў Васіль

Рублеўская Людміла

Рупар Алесь

Русецкi Аляксей

Рыбачонак Алесь

Рэлікоўская Ганна

С. Андрэй

Сівурава Любоў

Сім Павел

Сінкевіч Аксана

Сінкевыч Аксана

Сіпакоў Янка

Сабаленка Юлія

Савуціна Вольга

Сакуноўская Марыя

Саладкевіч Гануля

Саламаціна Яўгенія

Салодкая Надзея

Самусенка Кацярына

Санаценка Анатоль

Сачыўка Арсень

Серегова Алеся

Скамарох Улад

Скурко Андрэй

Смоліч Аркадзь

Ставер Алесь

Сто Алес

Стрыжак Віктар

Суконнаў Сяргей

Сцяцко Ілона

Сяроў Ягор

Танк Максім

Тарасюк Люба

Тарэлкін Аляксандр

Трус Паýлюк

Ураза Алесь

Філіпаў Аляксей

Фралова Іна

Хадановіч Андрэй

Хадарэнка Ірына

Харкевіч Уладзімір

Хейлік Галіна

Хмялеўская Наталля

Худавец Віктар

Цвірка Кастусь

Цвірка Таццяна

Цыбульскі Кастусь

Цымбераў Раман

Цэглік Андрэй

Чмара Надзея

Шабовіч Мікола

Шакола Пётр

Шапавалава Ірына

Шолахаў Дзмітрый

Шпіронак Дзяніс

Шыбека Антон

Эспіноса Анхела

Юшчанка Ангеліна

Якубовіч Леанід

Якубоўская Ганна

Янішчыц Яўгенія

Янкоўскі Антон

Яраховіч Анастасія

Яцкоў Мікола

Яцук Таццяна

Як знайсці

-

Раiм наведаць


Каб дадаць спасылку
на Ваш сайт, пiшыце ў
зваротную сувязь

Лічыльнікі